PONAD 25 LAT DOŚWIADCZEŃ

Doświadczenie
wartość koszyka 0 zł ; dostawa od 20 zł, do darmowej dostawy brakuje 300 zł
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE
KOD PROMOCYJNY
OK
  cena ilość wartość rabat
dostawa od 20 zł, do darmowej dostawy brakuje 300 zł
do zapłaty: 0 zł
KOD PROMOCYJNY
OK
FINALIZUJ ZAMÓWIENIE

REGULAMIN  SKLEPU  INTERNETOWEGO

Sklep internetowy firmy PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz, działający pod adresem www.fajne-lampy.eu prowadzony jest przez PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz, ul. Wiosny Ludów 6, 40-374 Katowice, NIP: 634-007-89-84. Jego celem jest umożliwienie dokonywania zakupów za pośrednictwem Internetu.
DEFINICJE:

Sklep internetowy (Sklep) – prowadzony przez firmę AMPER-VOLT serwis internetowy, dostępny pod adresem www.fajne-lampy.eu, umożliwiający Klientom Sklepu składanie zamówień.
Oferta - towary / produkty umieszczane na stronach Sklepu internetowego www.fajne-lampy.eu
Klient - każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca zakupów w Sklepie
Koszyk - element funkcjonalny Sklepu, który umożliwia Klientowi dokonanie zakupów za pomocą strony www.fajne-lampy.eu
 
SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
 
 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie www.fajne-lampy.eu są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek Polski.
 2. Przeglądając ofertę należy wybrać produkt/y poprzez kliknięcie przycisku „do koszyka”. Po wybraniu produktów następuje etap realizacji zamówienia, w tym celu należy kliknąć przycisk „FINALIZUJ ZAMÓWIENIE” a następnie wybrać jedną z 3 dostępnych opcji: zamówienie bez rejestracji konta, z rejestracją konta lub logując się na posiadane konto.
 3. Rejestracja konta daje możliwość podglądu w historię zamówień, brak konieczności wypełniania formularza z danymi przy następnym zamówieniu. W każdej chwili można
  zmienić swoje dane oraz ustawienia konta.
 4. Kolejnym etapem jest wybranie formy zapłaty.
 5. Złożenie oraz skompletowanie zamówienia jest potwierdzane wiadomością e-mail.
 6. Realizacja złożonego przez Klienta zamówienia rozpocznie się dopiero po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia poprawnego dokonania płatności, chyba, że wybrano
  formę zapłaty "za pobraniem". Zamówienie zostanie automatycznie anulowanie w przypadku braku wpłaty w ciągu 5 dni kalendarzowych.
 7. Wszystkie ceny podane w sklepie są detalicznymi cenami brutto (zawierają podatek VAT). Cena towaru podana w treści danej oferty Sklepu obejmuje podatki oraz wszystkie
  opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa.
 8. Potrzebę wystawienia f-ry VAT prosimy zgłosić obsłudze sklepu, zaznaczając odpowiednie pole formularza podczas składania zamówienia.
 9. Realizacja zamówień produktów firmy AMPLEX może przedłużyć się do 28 dni roboczych.
   
DOSTAWA
 
 1. Koszt dostawy w obszarze Polski wynosi 20 pln (pobranie 25 pln). Darmowa dostawa obowiązuje od kwoty 300 pln, bez względu na ilość produktów oraz formę płatności.
 2. Skompletowanie i wysyłka zamówienia następuje w ciągu 2-7 dni roboczych. Aż 95% przesyłek w obszarze Polski trafia do klientów następnego dnia po przekazaniu kurierowi.
 3. Dostawa odbywa się poprzez firmę kurierską DHL. Podając nr listu przewozowego na stronie firmy DHL można sprawdzić status przesyłki.
 4. Realizujemy także przesyłki międzynarodowe na terenie całej Europy. Zryczałtowany koszt wysyłki zagranicznej wynosi  120 pln / €28 (waga przesyłki do 7kg). W przypadku wagi powyżej 7kg wycena jest przygotowywana indywidualnie z opcją rezygnacji bez ponoszenia żadnych kosztów ze strony Klienta. Realizacja zamówienia zagranicznego następuje po wpływie środków na konto sprzedawcy.
 5. W przypadku dostawy do miejsca docelowego leżącego poza granicami Państw Członkowskich Unii Europejskiej, należna cena zakupionych towarów może ulec zwiększeniu
  o wartość należnych opłat celnych.
    
PŁATNOŚĆ
 
 1. Klient ma do wyboru następujące płatności:
 • PayU (szybkie przelewy)
 • karta / Google Pay
 • e-Raty
 • BLIK
 • pobranie (zapłata kurierowi przy odbiorze)
 • PayPal
 • wpłata na konto w PLN - Santander Bank Polska S.A. 38 1090 2008 0000 0005 3002 5840  ;  PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz, ul. Wiosny Ludów 6, 40-374 Katowice
 • wpłata na konto w EURO - IBAN: PL44 1090 2008 0000 0001 3203 1046    SWIFT: WBKPPLPP  ;  PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz, ul. Wiosny Ludów 6, 40-374 Katowice
     
PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,
  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia
  (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres sklep@fajne-lampy.eu). Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe (pobierz wzór).
 3. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 4. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 5. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi
  wcześniej.
 6. Proszę odesłać rzecz niezwłocznie na adres: PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz, ul. Wiosny Ludów 6, 40-374 Katowice a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 7. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Prosimy także o przesłanie wraz z towarem dowodu zakupu (faktura lub paragon), co usprawni procedurę zwrotu.
   
REKLAMACJE ZWIĄZANE Z ZAMÓWIENIAMI
 
 1. PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady
  w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym, w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
 2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy kierować na adres sklep@fajne-lampy.eu.
  PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta,
  kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
 3. PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio
  w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.
 4. Prosimy o zwracanie produktów na adres: PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz, ul. Wiosny Ludów 6, 40-374 Katowice, można skorzystać z formularza (pobierz wzór).
 5. Każdą przesyłkę dostarczoną przez firmę kurierską należy sprawdzić przy kurierze. Jeśli zawartość budzi jakieś wątpliwości, dostarczony towar posiada wady (stłuczenia, pęknięcia, rysy) należy spisać protokół szkody z kurierem i dostarczyć jego skan lub zdjęcie na adres mailowy: sklep@fajne-lampy.eu. W przeciwnym wypadku reklamacje nie będą uznawane.
   
REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 
 1. PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
 3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz, ul. Wiosny Ludów 6, 40-374 Katowice,
  mailowo pod adres sklep@fajne-lampy.eu lub przy użyciu formularza kontaktowego.
 4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 5. PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
                                                                          
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy PW "AMPER-VOLT" Jacek Urgacz a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym, zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym www.ec.europa.eu/consumers/odr/.